Lesreglement + uitleg

Download hier het lesreglement of lees het hieronder:

 
LESREGLEMENT opgsteld door V.N.T. en KNLTB.
1.      Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. U heeft 60 minuten de beschikking over de baan/banen.
2.      Onder een les half uur wordt verstaan een tijdseenheid van 25 minuten. U heeft 30 minuten de beschikking over de baan/banen.
3.      Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist.
4.      De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling zullen in overleg worden ingehaald.
5.      De 1e regenles is voor de cursist. De 2e en 3e les die uitvallen worden ingehaald. De rest van de regenlessen is voor de cursist.
6.      Het lesgeld dient voor de 2e training betaald te zijn, doch uiterlijk binnen 10 dagen na de factuurdatum. Indien er een herinnering gemaakt moet worden, worden de administratiekosten bij u in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen €2,50 per aanmaning.
7.      Mocht het lesgeld na twee herinneringen nog niet zijn overgemaakt aan de Tennisschool dan zijn wij genoodzaakt de vordering over te dragen aan ons Incassobureau.
8.      Afzegging van de cursus binnen 1 week voor aanvang van de lessen verplicht u tot het betalen van het volledige cursusgeld. U mag wel een vervanger van hetzelfde niveau sturen.
9.      Bij annulering van de cursus door omstandigheden buiten de schuld van de cursist om (bijvoorbeeld een langdurige blessure of een plotselinge verhuizing) wordt na verrekening van de reeds verkregen lessen, alleen over het resterende cursusgeld een 50% regeling toegepast.
10.   Wij adviseren de beginnende tennisser gebruik te maken van onze tennisrackets om hierna, op advies van de tennisleraar, over te gaan op het aanschaffen van een tennisracket.
11.   Tennisschool V&P stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
12.   Ouders en spelers. De complete tenniscursus, het wedstrijdprogramma, inhaalprogramma, groepsindeling, technische en tactische zaken moeten aan de trainer worden overgelaten. Geef deze de volledige verantwoording. Is dit vertrouwen niet aanwezig kies dan een andere trainer.