Competities

 
Als lid van TCL is het mogelijk in teamverband wedstrijden te spelen in de KNLTB voorjaarscompetitie. De voorjaarscompetitie vindt plaats in de maanden april, mei en (begin) juni, en omvat zeven wedstrijddagen. Daarnaast is er de mogelijkheid voor jeugdleden om aan de alternatieve regiocompetitie deel te nemen op woensdagmiddag of vrijdagavond.
 
De verschillende mogelijkheden zijn:
Dinsdag:                               damesteams
Woensdagmiddag:                 jeugd tot en met 12 jaar
Zaterdagmorgen:                   jeugd van 12 t/m 17 jaar
Zaterdagmiddag:                   senioren (18 jaar en ouder)
Op de website van de KNLTB zijn onder de informatie voor ons district (Rotterdam) alle voorkomende competitiemogelijkheden te vinden. Wilt u met een team aan een andere vorm meedoen dan wij regulier aanbieden, meldt dit dan tijdig bij de verenigingscompetitieleider (VCL)
Uitzondering hierop is de zondag, dan worden er geen wedstrijden in competitie- of toernooiverband gespeeld. Over het recreatief spelen op zondag is ooit op de ALV besloten dat dit `in principe` niet mag. Het bestuur hanteert voor wat betreft vrij spelen echter geen sanctiebeleid, maar een gedoogbeleid.
 
Deelname aan de competitie is mogelijk door een mailtje te sturen aan de VCL via bovenstaande link. Je kan je samen met anderen als team opgeven, maar individueel is het ook mogelijk je op te geven. De technischecommissie en jeugdcommissie dragen zorg voor het samenstellen van de wedstrijdteams aan de hand van de binnengekomen inschrijvingen. Het samenstellen van teams gebeurd aan de hand van een aantal criteria:
·        Speelsterkte
·        Historie
·        Aantal inschrijvingen
·        Beschikbaarheid
·        Maximaal aantal te vormen teams
 
Belangrijke voorwaarde voor indeling is overigens wel dat men minimaal 5 wedstrijddagen beschikbaar is. Als dit niet haalbaar is, kan men zich op de reservelijst laten plaatsen. Om de teamgeest te bevorderen is het maximale aantal vaste teamleden gesteld op 6. Bij onverwachte verhinderingen of blessures moet het team zelf de vervanging regelen, hiervoor kan eerst binnen het team een oplossing worden gezocht, vervolgens kan een beroep gedaan worden op de reservelijst (opvragen bij VCL) en tenslotte kan men overige leden benaderen.
 
Met vragen over deelname aan de competitie kan overleg gepleegd worden met de VCL of, voor de jeugd, met de jeugdcommissie.
 
Als een team wat op de vastgestelde datum aan de KNLTB is opgeven door de VCL zich om wat voor reden dan ook terugtrekt, is de door de KNLTB opgelegde boete voor rekening van het team. Iedereen deelnemend team betaalt aan de club een jaarlijks door de penningmeester en VCL vast te stellen bedrag voor de competitiebijdrage (t.b.v. de KNLTB) en de wedstrijdballen.