Over deze website

De website van TC Leerbroek is zo opgezet dat leden meer informatie (e-mail en telefoon van andere leden) kunnen zien en gebruiken dan normale bezoekers. Daarvoor heb je een inlogcode nodig. Deze inlogcode word je per e-mail toegestuurd als je lid bent van de club en we over je emailadres beschikken.
Inloggen
Het inloggen doe je door op het woord 'Inloggen' te klikken (rechtsboven in het scherm van de TC Leerbroek site). Daarna vul je de toegestuurde login naam en wachtwoord in.
Om te zorgen dat gegevens van leden kloppen is het van belang dat leden hun eigen gegevens controleren (en eventueel aanpassen) als ze de eerste keer ingelogd zijn. Daarvoor klik je op je eigen naam (rechtsboven in het scherm). In het scherm dat dan volgt staan je persoonlijke gegevens en van welke teams of groepen je deel uitmaakt. Klik op 'Profiel wijzigen' om je gegevens te controleren, aan te passen of aan te vullen. Je kunt ook een portretfoto van jezelf toevoegen door bij 'foto' op de 'browse' knop te klikken en een foto op je eigen computer te selecteren. Klik op 'Login gegevens wijzigen' om je wachtwoord te wijzigen (hierna zal automatisch een bericht naar je e-mailadres gestuurd worden met de nieuwe inloggegevens).
Als je ingelogd bent kun je contactinformatie (telefoonnummers en e-mailadressen) van andere leden zien door op hun naam te klikken (namen zijn rood als je ingelogd bent).
Beheer
De website is zo opgezet dat meer mensen informatie kunnen aanpassen of toevoegen op de website. De webmasters kunnen (groepen) leden en vrijwilligers rechten geven om informatie aan te passen of toe te voegen. Deze mensen zien - nadat ze ingelogd zijn - behalve hun naam ook de tekst 'beheer' staan in het vakje rechtsboven in het scherm van de TC Leerboek site.
Na het klikken op 'beheer' zal het blauwe menu (links) veranderen, afhankelijk van de rechten van het betreffende lid. Hieronder een korte beschrijving van de belanrijkste rechten.
Nieuws per groep of team
Als een lid of vrijwilliger de rechten heeft gekregen om 'nieuws per groep of team' te maken zal dit lid na het klikken op beheer alleen een menuknopje 'groepen' zien en een scherm met daarop alle groepen of teams waar hij deel van uitmaakt. Door op de naam van een groep of team te klikken wordt deze getoond. Onder de lijst van leden van die groep of team kunnen nieuwsberichten worden geplaatst, die alleen op dat scherm getoond zullen worden.
Om een nieuw bericht te maken, klik op 'nieuwsartikel toevoegen'. In het volgende scherm 'nieuwsartikel':
  • verander de datum als dat wenselijk is (de datum bepaald de volgorde waarin artikelen getoond worden op de groep of team pagina, de datum wordt grijs weergegeven)
  • vul de titel in (deze wordt vet weergegeven als het artikel gepubliceerd is)
  • vul inleiding in (dit veld is bedoeld als een korte inleiding voor een langer bericht, korte berichten kunnen ook alleeen in dit veld ingevoerd worden)
  • vul inhoud in (als dit veld niet leeg is wordt automatisch 'lees meer' onder de titel getoond als het artikel gepubliceerd is)
  • klik op gepubliceerd als het artikel klaar is (je kunt dit ook op een later tijdstip doen om tussentijds het artikel wel al te bewaren zonder dat dit op de website getoond zal worden),
  • klik op 'opslaan' om je werk te bewaren (als je tussentijds naar een andere webpagina gaat zonder op te slaan, zul je overnieuw moeten beginnen,
  • Klik op 'website' (rechtsboven in het scherm) om te kijken hoe het artikel zal worden weergegeven op de website
Om een nieuwsartikel aan te passen klik je op 'wijzigen' onder de titel van dat artikel.
Vragen - onduidelijkheden
Deze pagina zal worden aangevuld en aangepast naar aanleiding van vragen en opmerkingen. Neem voor vragen of onduidelijkheden per e-mail contact op met de websitebeheerder.