Lid worden?

Het aanmelden als lid kan op twee manieren. Ten eerste digitaal, maar het kan ook door het formulier te downloaden en op te sturen (voor adres, zie het formulier) of bij de tennisclub in de witte bus te doen.

Hier kunt u het Formulier downloaden of hier kunt u zich Digitaal aanmelden.

Bij voorbaat dank, wij nemen na aanmelden binnen drie weken contact op! De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de leden in de Algemene Ledenvergadering. Onder de 18 jaar geldt een sterk gereduceerd tarief.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij schriftelijk afmelding bij het secretariaat
plaatsvindt vòòr 1 november van het verenigingsjaar.

De mogelijkheden voor het lidmaatschap zijn als volgt:

 Soort lidmaatschap                                 Tarief 2024

·        Jaarlid senior                                  € 130,-

·        Jaarlid junior (< 18 jaar)                 € 65,-

·        Competitielid senior                        € 70,-*

·        Competitielid junior                        € 35,-

·        Inschrijfgeld/Afdracht KNLTB          € 20,-

·        Borg sleutel                                  € 10,-

  *) Dit bedrag is incl. de competitiebijdrage. Een competitie lid mag naast de competitie gedurende een half jaar maximaal eenmaal per week trainen met het team en heeft geen recht op deelname aan overige activiteiten zoals clubkampioenschappen, ledenvergadering etc. Het bestuur beslist op voorspraak van de VCL over de eventuele toelating van competitieleden.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen begint tot einde lopend jaar, gelden aangepaste tarieven:

     
Lid in   Senioren   Junioren 
januari  €   130,00   €           65,00 
februari  €   120,00   €           59,50 
maart  €   110,00   €           54,00 
april  €   100,00   €           48,50 
mei  €     90,00   €           43,00 
juni  €     80,00   €           37,50 
juli  €     70,00   €           32,00 
augustus  €     60,00   €           26,50 
september  €     50,00   €           21,00 
oktober  €     40,00   €           15,50 
november  €     30,00   €           10,00 
december  €     20,00   €             5,00 
   

 

Voor verdere vragen omtrent lidmaatschap en andere relevante zaken kunt u ook contact opnemen met de voorzitter. Info@tcleerbroek.nl

 

Tot ziens op de tennisbaan!