Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter: Riet Sagius (Algemene zaken, communicatie algemeen, algemene ledenvergadering)

Secretaris: Elleke Franssen  (secretariaat en ledenadministratie)

Penningmeester: Vacant Mark Bel (tijdelijk) (Financiële aangelegenheden)

JeugdzakenVacant (Namens de jeugdcommissie)

Technische zaken: Mark Bel (aanspreekpunt voor wedstrijdcommissies en tennisschool)

PR/communicatie: Vacant (Verzorgt PR richting pers, leden en zit de sponsorcommissie voor).

Kantinebeheer: Janny de Jong (Aanspreekpunt voor kantinecommissie. Verzorgt de inkoop)

Onderhoudszaken: Cornelis de Jong / Jan den Hartog (Aanspreekpunt voor onderhoudscommissie)