Over T.C. Leerbroek

De Tennisclub Leerbroek is opgericht in 1979. De vereniging beschikt over een eigen tennispark met twee verlichte kunstgrasbanen en een clubgebouw aan de Leerbroekseweg. Het adres van het tennispark is: Leerbroekseweg 5c, Leerbroek. Telefoonnummer clubgebouw: 0345-599453.
Zoals iedere vereniging is er een bestuur dat, bijgestaan door de commissies, de vereniging leidt. Het bestuur legt jaarlijks (maart) tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), verantwoording af voor haar handelen. Tijdens de ALV worden onder andere besluiten genomen over grote uitgaven, besteding van inkomsten etc. Ook vindt in deze vergadering de verkiezingen van bestuursleden plaats. Onze club is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (K.N.L.T.B.) en valt onder het district Rotterdam. Het verenigingsnummer is 71936.
 
 
 

Het park