Wintercompetitie

Ieder jaar wordt op woensdagavond van begin november tot eind maart een winter(dubbel)competitie georganiseerd. Ieder lid (ook junioren vanaf 12 jaar) kan zich opgeven ongeacht de speelsterkte. Er wordt een indeling gemaakt waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de speelsterktes en van te voren opgegeven verhinderingen. Er wordt voor de eerste helft (tot eind december) en de tweede helft (vanaf januari) een apart schema gemaakt, wat aan alle deelnemers toegestuurd wordt. Per avond worden er afhankelijk van het aantal deelnemers wedstrijden gepland met een vaste begin- en eindtijd. Is men om wat voor reden ook verhinderd, moet men zelf zorgdragen voor vervanging, eventueel door te ruilen (op de schema’s staan alle telefoonnummers). Lukt dit niet meldt het dan tijdig aan de organisatie, zodat men niet voor niets staat te wachten. De wintercompetitie heeft een recreatief karakter en deelname zorgt voor het leren kennen van medeleden.

 

 

 

 

Bij sneeuw geen tennis!

 

Sneeuw op de baan