Nieuwsbrief TCLeerbroek

Nieuwsbrief maart 2017

 logo

 Nieuwsbrief maart 2017

 

De eerste nieuwsbrief van 2017 ligt voor u klaar. Met het voorjaar in het vooruitzicht hopen we weer op een mooie periode waarin er volop getennist kan worden.

Vervanging banen: Afgelopen periode is er veel voorbereiding geweest en zijn er meerdere partijen benaderd die meegekeken hebben naar het vervangen van de banen. Met name baan 2. Door de tegenvallende kwaliteit van de onderlaag van baan 2 komen er andere kosten in beeld wat niet overeenkomt met onze verwachte begroting. Hierover willen wij graag als bestuur op ingaan op de aanstaande algemene ledenvergadering van dinsdag 21 maart. Wij stellen jouw komst zeer op prijs dat je als lid deze avond aanwezig bent en met ons meedenkt.

Algemene ledenvergadering: Zoals genoemd ben je van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 21 maart 2017 in ons clubgebouw. Aanvang: 20:00. Het verslag van de vorige ALV en de agenda voor 21 maart vind je in de link of op de website.

In Memoriam: Op 3 februari 2017 kwam bij ons het verdrietige nieuws dat Mary van Santen is overleden. Mary is jarenlang voor velen een bekend gezicht geweest bij onze club. In 2014 werd bij haar een ernstige ziekte geconstateerd, maar net als op de baan ging ze de strijd aan en wonderlijk genoeg stond ze begin 2016 weer op de baan. Helaas kwam in het afgelopen jaar de ziekte terug, ditmaal streed ze een verloren strijd en is ze op 3 februari 2017 overleden. Op de rouwkaart stond geschreven “Vol vertrouwen is ze aan haar volgende reis begonnen”. Iedereen die haar heeft gekend weet met welke gedrevenheid zij in het leven stond. Ook op onze club is Mary jarenlang actief geweest. Ze speelde in verschillende competitieteams, tijdens onze toernooien, op de vaste donderdagen, Mary was er altijd bij. Of er nu werk te doen was of er een gezellige avond was, Mary kwam meehelpen of meefeesten. Meestal samen met haar Hans. We gaan haar missen, we missen haar al enorm!

Wij wensen haar man Hans, en kinderen Arie en Teuni met hun gezinnen veel sterkte met dit verlies.

 

Toernooiplanning: Dit jaar zal het jeugdtoernooi van start gaan op 29 mei tot en met 4 juni 2017. Het Versluis Optiek Toernooi zal 3 juli van start gaan tot en met zaterdag 8 juli 2017.

 

Voorjaarscompetitie: Binnenkort zullen er drie competitieteams van start gaan. Met als nieuwkomer op de vrijdagavond een herenteam. Daarnaast ons vertrouwde damesteam, die nu op donderdag gaan spelen en het zaterdagmixteam.

 

Schoonmaak en klussendag: Op zaterdag 1 april willen wij ‘s morgens met onze leden een schoonmaak en klussen dag organiseren. Wij willen om 9:00 van start gaan tot ongeveer 12:00. Kan je niet de hele morgen maar wel een uurtje, alle hulp en gezelligheid is welkom. Wij willen de kantine, het gebouw, terras een opfrisbeurt geven. Baanonderhoud doen en de begroeiing rondom de baan snoeien. Welkom, de koffie staat klaar.

 

Facebook: Heb jij ons al geliked op facebook? Op deze manier willen we af en toe berichten naar buiten brengen.

 

KNLTB-pasjes: De nieuwe pasjes voor 2017 zijn weer binnen en liggen in de kantine!

 

Post: Naast mail wordt er af en toe nog post verstuurd naar onze leden. In februari zijn de facturen voor 2017 verstuurd. Mocht u /jij deze niet hebben ontvangen, of ben je verhuisd en heb je het nieuwe adres nog niet doorgegeven, wil je dan een mailtje doen naar: secretariaat@tcleerbroek.nl. Alvast bedankt.

 

Vacatures in bestuur: Door twee aftredend- en niet herkiesbare bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wil je meedenken en een bijdrage leveren aan TC Leerbroek, meld je dan aan bij Riet, Mark of Janny of stuur een mail naar: voorzitter@tcleerbroek.nl. Wil je meer informatie of op een andere manier op de achtergrond een steentje bijdragen dan is dat zeker bespreekbaar.

 

Namens het bestuur Tennis Club Leerbroek (info@tcleerbroek.nl)

 

« Terug