Nieuwsbrief TCLeerbroek

Nieuwsbrief Juli 2015

 logo

 Nieuwsbrief Juli 2015

 

Activiteiten afgelopen maanden. De afgelopen maanden hebben bol gestaan van de activiteiten op ons "Cluppie". Misschien wel goed om nu de meeste van ons op vakantie gaan, dit nog even op een rijtje te zetten:

 • Tennislessen door V&P, na het winterseizoen geeft Bastiaan de Pauw vanaf begin april alweer wekelijks training op dinsdag.
 • Jeugduurtjes. Wekelijks (behalve in de schoolvakanties) worden er door Bennie, Edwin en Thijs op woensdag van 19.00 - 21.00 uur allerelei spelvormen gegeven om de junioren nog enthousiaster te maken voor het tennis.
 • Oud-papier ophalen. Maandelijks halen we als vereniging het oud papier op in en rond Leerbroek. Waarom? Het brengt veel geld op voor de vereniging, waardoor we de contributie op het huidige lage niveau kunnen houden. Hoe werkt het? Geef je op bij Janny de Jong, je moet eenmalig een "cursus" volgen bij Waardlanden en vervolgens word je samen met een ander lid eenmaal per 4-5 maanden ingeroosterd.
 • Wintercompetitie. De tweede helft van de wintercompetitie is eind maart beeindigd, dit jaar weer een groot succes doordat steeds meer leden mee gaan doen. Met dank aan Jorrit voor de organisatie.
 • Schooltennis en tennis-instuif. Op maandag 13 april hebben ruim 150 kinderen van de basisschool Eben-Haezer uit Leerbroek onder leiding van tennisschool V&P kennis gemaakt met tennis. Dit werd vervolgd op woensdag 22 april door een tennis-instuif waar ruim 60 kinderen aan deel hebben genomen en ook dit is weer door V&P in samenwerking met een aantal leden verzorgd en georganiseerd door Sonja.
 • Voorjaarscompetitie. Vanaf begin april hebben weer 5 teams meegedaan aan de voorjaarscompetitie. Het hoogtepunt was natuurlijk het kampioenschap van het 1e MIX-team, die mogen volgend seizoen in de 2e klasse uitkomen.
 • Hoek en Blok jeugdtoernooi. Eind mei ging onder leiding van de nieuwe toernooileider, Chris Keppel, het Hoek- en Blok jeugdtoernooi van start. Tegen de verwachting in, toch ook dit jaar weer met een mooi aantal deelnemers. Chris kan met zijn team tevreden terugkijken op het toernooi.
 • Versluis Optiek Opendubbel toernooiNog vers in het geheugen ligt het Versluis Optiek Opendubbel toernooi wat begin juli is georganiseerd. Ook dit jaar weer met veel deelnemers, extreem mooi weer, gezelligheid en veel strijd op de banen, een puike feestavond met buffet en live-muziek. De dankwoorden zijn uitgebreid in de plaatselijke bladen verschenen (zie fotoboek)
 • Vrijwilligers. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder vrijwilligers, leden die zich inzetten om e.e.a. te organiseren, te regelen etc. Wat zouden wij zijn zonder de kantine-, oud-papier-, onderhouds-, jeugduurtjes- en wedstrijdcommissies!  Natuurlijk ook het bestuur niet te vergeten en ook die leden die waar mogelijk hand- en spandiensten verlenen.

 

Activiteiten na de vakantie. Uiteraard lopen een aantal van bovenstaande activiteiten gewoon door: tennislessen, jeugduurtjes, oud-papier ophalen etc. Heeft u ook meegedaan met een deel van bovenstaande activiteiten en smaakt dat naar meer of heeft heeft u niet meegedaan en daar nu spijt van? Geen zorg er komt nog meer aan:

 • Clubkampioenschappen. Het zou goed zijn als ook de clubkampioenschappen weer een prominentere rol krijgen binnen onze club. Wanneer precies weten we nog niet, maar waarschijnlijk in september zullen we weer in alle categorien gaan strijden om de titel, met als afsluiting een echte finaleavond. Binnenkort volgt er meer nieuws over.
 • Najaarscompetitie. Dit jaar gaan er maar liefst 3 teams meedoen aan de najaarscompetitie. Twee MIX-teams op zaterdag en het damesteam gaat op vrijdagmiddag de baan op. De indeling en dus de data wanneer men uit of thuis speelt zijn nog niet bekend, zodra ze bekend zijn worden ze op de website gepubliceerd.
 • Wintercompetitie. Vanaf november zullen we op woensdag weer een wintercompetitie gaan organiseren, ook daarover kort na de zomervakantie meer.

Overige zaken.

 • Het baanonderhoud. Aan de oproep in de vorige nieuwsbrief is gehoor gegeven. Het wekelijks baanonderhoud wordt verzorgd door Cornelis de Jong. 
 • Vervanging banen. Ook aan deze oproep is gehoor gegeven. Een aantal leden zullen de komende periode zich gaan orienteren en de mogelijkheden in kaart brengen.
 • Bestuurssamenstelling en dringende oproep. Tot op heden zijn er nog geen leden gevonden die het bestuur willen komen versterken. Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen en er dus dringend behoefte is aan versterking! Heb je interesse of behoefte aan meer informatie, meld je dan even bij een van de bestuursleden: Janny de Jong, Sonja de Groot-Haag of Lianne Wisse.

 

Juli 2015 TennisClub Leerbroek (info@tcleerbroek.nl)

« Terug