Nieuwsbrief TCLeerbroek

Nieuwsbrief April 2014

 logo

 Nieuwsbrief April 2014

 

Oproep bestuurs- en commissieleden tijdens de ALV van afgelopen 2 april. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het voor het voortbestaan van onze club hard nodig is dat er leden nodig zijn die verantwoordelijkheid willen dragen voor activiteiten. Deze oproep is gelukkig niet voor niets geweest, want Sonja de Groot-Haag  en Chris Keppel  hebben zich al gemeld voor respectivelijk het bestuur (Penningmeester) en Toernooileider Hoek- en Blokjeugdtoernooi vanaf 2015, ook een aantal andere leden hebben aangegeven beschikbaar te zijn om te ondersteunen. Hiermee zijn we er nog niet, dus bij deze nogmaals de oproep voor met name bestuursleden. Invulling en taken worden in onderling overleg bepaald, maar gedacht kan worden aan Jeugdbeleid, Technische zaken (competitie, wedstrijden en contacten met Tennisschool), PR&Sponsoring, voorzitter etc.

Zomertraining Tennisschool V&P. De zomertraining is weer van start gegaan en dus geeft Bastiaan de Pauw iedere dinsdag van 16.00 - 22.30 uur les op baan 2! Als er nog leden zijn die nog les willen nemen, meld je dan aan via de website www.tennisschoolvenp.nl, mogelijk dat e.e.a. nog in te passen is.

Voorjaarscompetie: De voorjaarscompetitie is vanaf 6 april weer gestart en zal duren tot en met 31 mei. Als je de komende weken op dinsdag (overdag) of op zaterdag vrij wil gaan spelen, kijk dan even op de website (www.tcleerbroek.nl) bij kalender of er teams thuisspelen! Ook handig als je even wilt gaan kijken.

Jeugduurtjes: Zoals eerder gemeld zijn er tijdens schoolvakanties geen jeugduurtjes, dus op 30 april en 7 mei is er geen jeugduurtje! 

RABO fietsdag: Ook dit jaar organiseert de RABO-bank een fietstocht voor verenigingen, dit jaar op zaterdag 12 juli. Onder het motto "Pak de fiets en verdien geld voor je club". Zie de link voor meer informatie! Per deelnemer levert het 10 euro op voor de clubkas, dus wie doet ermee? Aanmelden kan via info@tcleerbroek.nl of meldt het even bij een van de bestuursleden. Nadere informatie volgt!

KNLTB-spelerspasjes. Voor de niet-competitiespelende leden liggen de spelerspasjes waarop o.a. je KNLTB-nummer is te vinden, in de kantine! Wil je meedoen aan toernooien dan heb je het pasje nodig. Is er geen pasje of is de foto wat gedateerd, meldt het even bij het secretariaat (Margo Molenaar).

Toernooien. In juni en juli zullen we weer onze toernooien organiseren. We starten eind mei met het altijd goed bezette Hoek- en Blokjeugdtoernooi en eind juni zal het gezelligste toernooi uit de omtrek het Versluis Optiek Open dubbel toernooi weer losbarsten. Posters volgen, maar inschrijven is als mogelijk via onze website of via deze links: Hoek- en Blokjeugdtoernooi en Versluis Optiek Open Dubbeltoernooi.

 

April 2014 TennisClub Leerbroek (info@tcleerbroek.nl)

« Terug