Nieuwsbrief TCLeerbroek

Agenda Algemene Ledenvergadering

Goedenavond leden,

Het bestuur van TC Leerbroek nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.  Aanvang: 20.00 uur in het clubgebouw van TC Leerbroek

Agenda woensdag 28 maart 2018.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Financiële verantwoording 2017
 4. Benoeming kascommissie
 5. Begroting 2018
 6. Situatie banen / stormschade
 7. Toekomst TCL; toelichting brief 8-02-2018
 8. Aankondiging statutenwijziging
 1. Vacatures bestuur
 2. Vaststellen vergadering 2018/2019
 3. Rondvraag en sluiting

 

 

 

« Terug