Nieuwsbrief TCLeerbroek

Brief van het bestuur aan de leden van TC Leerbroek

 

Aan de leden van T.C. Leerbroek

Betreft: TOEKOMST T.C. LEERBROEK

Leerbroek, februari 2018

 

Beste leden,

De laatste jaren is het aantal leden van onze club drastisch teruggelopen. Het is weliswaar een troost te weten dat dit een landelijke trend is, maar het baart ons als bestuur grote zorgen. Onze club kampt met een aantal specifieke problemen van structurele aard, waaronder het werven van nieuwe leden en, ook heel belangrijk, het vinden van vrijwilligers.

Het is  heel jammer om hier te moeten melden dat onze secretaris, Els den Hartog, en penningmeester Mark Bel hebben aangegeven te willen stoppen. Mark heeft wel aangegeven verder te gaan totdat er een opvolger gevonden is. Dan zijn er nog twee bestuursleden over en ondanks het ledenaantal van 51 kun je met twee bestuursleden een club niet besturen. Het is een te zware belasting met het risico dat ook die mensen afhaken

Het is onmiskenbaar dat leden van verenigingen van welke sport dan ook moeilijker bereid zijn vrijwilligerswerk voor een club te doen. Dit leidt ertoe dat de klassieke tennisvereniging met veel actieve vrijwilligers langzaam maar zeker dreigt te veranderen in een soort van bedrijf met beroepskrachten. Dan komt de vraag bij ons op: willen we dat en kunnen we dat? Wellicht zijn er mensen die dat wel willen, maar met zo’n kleine vereniging is dat uiteraard onmogelijk. Als we competitie willen spelen, evenementen organiseren, ledenadministratie, onderhoud, financiën, ledenwerving, jeugd ondersteunen enz. zijn er mensen nodig die dat administratief en organisatorisch regelen. Kortom: een stevig fundament van vrijwilligers is cruciaal voor het goed functioneren en voortbestaan van onze club. Wat ons als bestuur ook grote zorgen baart is de samenstelling van ons ledenbestand en daarbij het snelle verloop. In verschillende leeftijdsgroepen is minimaal tot geen vertegenwoordiging. Denk vooral, met het oog op de toekomst, de categorie tot 30 jaar. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de bijlage met daarbij inzicht in ons verloop en de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand.

Financiële toekomst Leerbroek.

Terugloop van leden zorgt uiteraard ook voor minder inkomsten en ook daar maken wij ons grote zorgen over. Op dit moment geven wij als club meer uit dan er binnenkomt en dat houden we geen jaren vol. Daarnaast zijn 2 belangrijke sponsors gestopt en is er de laatste jaren hier geen nieuwe meer aan toegevoegd. De Rabobank en Versluis Optiek zijn in 2018 gestopt als sponsor. Sponsoring en PR is een functie in het bestuur die al vele jaren gemist wordt, en waar vaak een oproep voor gedaan is. In de laatste algemene ledenvergadering in 2017 is besloten dat baan 2 niet vervangen kan worden omdat dat financieel niet verantwoord was. Toen is er besloten om groot onderhoud te laten plegen zodat we nog een aantal jaren de baan kunnen gebruiken. Toch zit hier ook een maximale termijn aan van 3-4 jaar, voordat baan 2 wordt afgekeurd en niet meer geschikt is voor toernooien en competitie. Vanaf dat moment beschikt TC Leerbroek nog maar over 1 officiële KNLTB erkende tennisbaan. De banen liggen er weer mooi bij. Dankzij het wekelijkse onderhoud door een paar enthousiaste vrijwilligers kunnen we dag in dag uit gebruik maken van twee goed onderhouden tennisbanen. Ook hier zien we dat de betrokkenheid minimaal is, hetzelfde zien we bij de klusdagen en/of op de algemene ledenvergadering.

 

 

T.C. Leerbroek levensvatbaar!?!

Met bovenstaande tekst vragen wij ons als bestuur ernstig af of de club nog levensvatbaar is. Misschien denkt u dat we (te) somber zijn maar het is helaas de realiteit en we kunnen het niet mooier maken. Als bestuur vinden wij dat onze leden moeten weten hoe de club ervoor staat.

De algemene ledenvergadering staat gepland op woensdag 28 maart.

Met sportieve groet,

Bestuur T.C. Leerbroek.

 

 

 

« Terug